Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli 2019-10-18
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Październik 2019
  Aktualności - archiwum
   Powrót do bieżących publikacji (1-2 z 41)

29 GRUDNIA MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POGORZELI BĘDZIE OTWARTY

2018-12-11

Informujemy, że MGOPS w Pogorzeli będzie otwarty w dniu 29 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informujemy jednocześnie, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (Wigilia Bożego Narodzenia) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli będzie nieczynny.
Apel do mieszkańców miasta i gminy

2018-12-03

Okres zimowy jest trudnym czasem dla samotnych osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych.

Zwracamy się do mieszkańców o zwrócenie uwagi na osoby, które wymagałyby pomocy w tym trudnym okresie i udzielania pomocy sąsiedzkiej we własnym zakresie bądź sygnalizowanie o takich potrzebach tut. Ośrodek Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie w godz. pracy Ośrodka (7 oo. - 15 oo.) pod nr tel. 65 5734 953.

Możesz uratować czyjeś życie.
U W A G A !

2018-07-02

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) i dobry start (300+) można odbierać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 20 od dnia 1 sierpnia 2018 r.
U W A G A ! 500 +

2017-07-24

logo
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy od 1 października 2017r. do 31 września 2018r. można odbierać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 20.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Niezbędne informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli - pokój nr 20 lub na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 20.
U W A G A ! FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2017-07-24

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń Z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 1 października 2017r do 30 września 2018r można odbierać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 20.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 do 30 września , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia.

Niezbędne informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli - pokój nr 20 lub na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 20.
U W A G A ! Zasiłki rodzinne

2017-07-24

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r do 31 października 2018r można odbierać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 20.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października , świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad i grudzień wypłaca się do dnia 31 grudnia.

Niezbędne informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli - pokój nr 20 lub na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 20.
Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

2017-01-20

25.11.2016, 21.12.2016, 25.01.2017, 22.02.2017, 22.03.2017, 26.04.2017, 24.05.2017, 21.06.2017, 19.07.2017, 23.08.2017 20.09.2017

Kasa UM Pogorzela, pok. nr 1 godz.10.00 – 14.00 lub na rachunek bankowy
Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej

2017-01-20

27.01.2017, 27.02.2017, 28.03.2017, 26.04.2017, 29.05.2017, 27.06.2017, 28.07.2017, 28.08.2017, 27.09.2017, 25.10.2017, 27.11.2017, 21.12.2017

Kasa UM Pogorzela pok. Nr 1
INFORMACJA 500+

2016-05-13

Informujemy, iż od dnia 16 maja 2016 r. można odbierać decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego (500 +). Decyzję można odbierać w pokoju nr 20 na I piętrze.
INFORMACJA

2016-03-31

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016r. biuro obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych ( 500+ ) zostało przeniesione na I piętro Urzędu Miejskiego pokój numer 20.
PODZIĘKOWANIA

2016-03-25

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli dziękuje wszystkim ofiarodawcom za okazanie zrozumienia i pomoc rodzinom, które ucierpiały w wyniku pożaru w dniu 14 marca 2016r.
Program Rodzina 500 +

2016-02-26

logo

Wnioski o świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus), będzie można składać od dn. 1 kwietnia 2016r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od 01 kwietnia 2016r.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu Rodzina 500+ wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dołączone pliki:

1) „Rodzina 500 plus”- informator 1
2) „Rodzina 500 plus” - informator 2
3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGOTerminy wypłat zasiłków w 2016 r.

2016-01-14

28 styczeń
26 luty
23 marzec
28 kwiecień
27 maj
27 czerwiec
27 lipiec
26 sierpień
27 wrzesień
27 październik
28 listopad
20 grudzień
INFORMACJA

2015-12-16

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli informuje ,że w dniu 24 grudnia (wigilia) tut. OPS będzie nieczynny.
Ośrodek nieczynny dnia 5 czerwca

2015-05-29

Uprzejmie informujemy ,że dnia 5 czerwca br. (tj. piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli będzie nieczynny.
Karta Dużej Rodziny

2015-01-07

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:

1) Informacja
2) WniosekZIMA

2014-10-24

Corocznie apelujemy do naszych mieszkańców, aby sygnalizowali fakty zagrożenia życia i zdrowia podczas zbliżających się przymrozków i okresu zimowego. Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu w sąsiedztwie marzną ludzie. Jest to okres trudny zwłaszcza dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Pogorzela o zgłaszanie faktów zagrożenia zdrowia i życia do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub zgłaszać pod nr telefonu (65)573 49 53.
DZIEŃ SENIORA 2014

2014-10-03

Zapraszamy Wszystkich mieszkańców (55+) naszej gminy na DZIEŃ SENIORA 2014, który odbędzie się 20 października o godz. 10;00 w MGOK w Pogorzeli.

W programie występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz wykład na temat nowoczesnych metod diagnozowania chorób układu krążenia.

Zapewniamy poczęstunek.


Organizatorzy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli
Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli

Dołączone pliki:

1) DZIEŃ SENIORA 2014 - plakatTerminy wypłat świadczeń rodzinnych

2014-01-16

22.11.2013
20.12.2013
22.01.2014
19.02.2014
19.03.2014
17.04.2014
21.05.2014
26.06.2014
18.07.2014
20.08.2014
24.09.2014
22.10.2014

Kasa UM Pogorzela, pok.nr 1 godz.10.00 – 14.00 lub na rachunek bankowy
Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej

2014-01-16

29.01.2014
27.02.2014
27.03.2014
28.04.2014
28.05.2014
27.06.2014
28.07.2014
28.08.2014
29.09.2014
28.10.2014
27.11.2014
22.12.2014

Kasa UM Pogorzela pok. Nr 1
UWAGA KONKURS!

2013-10-09

Świetlica Środowiskowa z Pogorzeli, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli zapraszają Wszystkich Mieszkańców naszej Gminy, którzy mają powyżej 50 lat, do wzięcia udziału w konkursie literacko- plastyczno- fotograficznym pt. „Wspomnieniami jesień życia się zaczyna…”

Konkurs zorganizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” i polega na wykonaniu pracy dotyczącej najpiękniejszego wydarzenia z Waszego życia.
Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie nie większym niż A3 lub nie więcej niż 3 strony A4 maszynopisu.
Praca może zawierać sam opis lub fotografie z opisem, może też zostać narysowana.

Konkurs trwa od 4 do 30 października 2013 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 7 listopada 2013 roku podczas obchodów Dnia Seniora 2013.

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy!!!

Dołączone pliki:

1) Regulamin konkursu.OTWARCIE KLUBU SENIORA W POGORZELI

2013-07-12

W dniu 10 czerwca 2013 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Seniora utworzonego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli. Uroczystość odbyła się w siedzibie Klubu, w budynku na ul. Krobskiej 17 w Pogorzeli. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Zdzisław Kowalczyk, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Pogorzeli Maria Fabisiak, dyrektor Przedszkola w Pogorzeli Ewa Fiłyk, kierownik Renata Sierszulska i pracownicy Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli oraz sami seniorzy. Niewątpliwym przeżyciem dla gości był specjalnie przygotowany występ dzieci z Przedszkola w Pogorzeli, które na sam koniec obdarowały wszystkich bukiecikami kwiatów.

Klub Seniora powstał jako odpowiedź na potrzeby ludzi starszych, samotnych, schorowanych i częściowo izolowanych społecznie. Mamy nadzieję, że spotkania odbywające się w poniedziałki w godz. 16.00-18.00 oraz w środy 10.00-12.00 poprawią funkcjonowanie tych osób w środowisku lokalnym, polepszą sprawność manualną i ruchową oraz przyczynią się do integracji tych osób ze środowiskiem i najbliższym otoczeniem . Zachęcamy równocześnie nowe osoby do włączenia się w aktywne życie klubu.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
KLUB SENIORA

2013-06-04

Mamy przyjemność poinformować naszych mieszkańców, że z dniem 10 czerwca br. rozpocznie swoją działalność Klub Seniora utworzony przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Otwarcie klubu odbędzie się w dniu 10.06.br o godz. 13.oo w siedzibie budynku przeznaczonym na powyższy cel – Pogorzela, ul. Krobska nr 17.

Mamy nadzieję, że spotkania w klubie przyczyną się do przeciwdziałania uczuciu pustki i osamotnienia a tym samym zachęcą seniorów do włączenia się do aktywnego życia społecznego.

Serdecznie zapraszamy!!!
Dni Seniora 2012

2012-12-04

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów (60+) z Gminy Pogorzela do wzięcia udziału w obchodach Dni Seniora 2012, zorganizowanych w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”, przez MGOPS w Pogorzeli, Świetlicę Środowiskową w Pogorzeli oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli, które odbędą się w dniach 17- 21.12.2012 na Sali Widowiskowej MGOK w Pogorzeli.

Dołączone pliki:

1) Dni Seniora 2012 - Program obchodówUWAGA! UWAGA!

2012-12-04

Malujesz, rysujesz, wyszywasz, haftujesz, szydełkujesz a może wyklejasz czy rzeźbisz albo zajmujesz się czymś równie ciekawym? Zapraszamy Cię do zaprezentowania swoich prac na wystawie „UMIEJĘTNOŚCI TRZECH POKOLEŃ”, która odbędzie się 19.12.2012 roku podczas obchodów Dni Seniora 2012. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z MGOPS w Pogorzeli do dnia 14.12.2012 r.
GORĄCY APEL W SPRAWIE ZIMY!

2012-10-31

Nadeszła pierwsza fala zimowych mrozów. Zdecydowana większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy - ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę, czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie są ze skutkami mrozów. Pamiętajmy o nich. Dlatego w imieniu realizatorów programu "ZIMA 2012/2013" zwracam się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz o informowanie o takich sytuacjach policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, właściwego ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy, ośrodka zdrowia czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, w sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości, bo może powodem jest tylko np. nieumiejętność zakupu opału w składnicy albo nieszczelne drzwi czy okna, albo awaria systemu grzewczego, którą łatwo usunąć, a jeśli pomoc przerasta nasze możliwości, poinformujmy ww. służby. (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:

1) GORĄCY APEL W SPRAWIE ZIMY!UWAGA KONKURS !!!

2012-10-30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli, Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli oraz MGOPS w Pogorzeli zapraszają Seniorów (60 +) naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- literacko- manualnym „Aktywny Senior”.
Celem konkursu jest promowanie aktywności Seniorów naszej Gminy. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy tematycznie związanej ze Świętami Bożego Narodzenia (patrz Regulamin Konkursu „Aktywny Senior”).

Konkurs trwa od 1 do 30 listopada 2012 roku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Regulamin konkursuNowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

2012-08-30

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

- 539 zł na osobę w rodzinie
- lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

2. Od dnia 1 listopada 2014 r.

- 574 zł na osobę w rodzinie
- lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 77 zł na dziecko do 5 lat,
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

2012-08-29

Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).
Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, w tym m.in.:
• kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,
- dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;
• kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
- maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Dołączone pliki:

1) RozporządzeniePO POMOC DO PCPR

2012-07-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przypomina, że udziela bezpłatnie pomocy i wsparcia ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Specjalnie dla tych grup prowadzone są przy PCPR w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28, pcpr@gostyn.pl) Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz w godzinach pracy PCPR. Wsparcia i porad udzielają oraz interwencje podejmują specjaliści: prawnik, psycholog, specjalista pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, pedagog rodzinny, terapeuci, mediatorzy.

Punkt Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin jest czynny w każdą środę od godziny 15.00 do 18.00 oraz w godzinach pracy PCPR. Dyżurują w nim specjaliści: prawnik, specjalista pracy socjalnej, pedagog, u których można uzyskać porady oraz wsparcie.

Potrzebujący pomocy mogą też skorzystać z Telefonu Zaufania (65 572 77 99) przy PCPR w Gostyniu. W ramach tej usługi (dostępnej w środy od 15.00 do 18.00 oraz w godzinach pracy PCPR) można uzyskać anonimowo pomoc psychologiczną, otrzymać informacje o sposobie rozwiązywania problemów. Dyżurujący przy telefonie specjaliści towarzyszą ludziom zmagającym się w samotności z przerastającymi ich problemami oraz podejmują interwencje w sprawach kryzysowych.

Uzupełnieniem wyżej omówionych form wsparcia i pomocy jest działalność Ośrodka Mediacyjnego, funkcjonującego przy PCPR w Gostyniu. Mediacja to dobrowolny sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora, pozwalający osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony sporu. W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadającym obydwu stronom uzgodnień. Mediacja jest alternatywną do drogi sądowej metodą rozwiązywania konfliktów. W mediacji główny nacisk kładzie się na odpowiedzialność stron. Pozostawia się im prawo decydowania o treści rozmów i ostatecznym kształcie porozumienia (lub jego braku).

Jeśli nie radzisz sobie z problemami - skorzystaj z pomocy.
Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-06-12

Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2012-05-21

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.

Dołączone pliki:

1) WniosekApel do mieszkańców

2012-02-01

Trwająca zima dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych jest najtrudniejszą porą roku. Apelujemy do mieszkańców Gminy Pogorzela o sygnalizowanie faktów zagrożeń dla życia i zdrowia w okresie występowania niskich temperatur podczas zimy. Ważna jest w tym trudnym okresie integracja całej społeczności lokalnej. W przypadku dostrzeżenia osób w najbliższym sąsiedztwie wymagających interwencji socjalnej proszę o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pogorzeli ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, tel.: (65)573-49-53.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-01-09

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dołączone pliki:

1) WniosekKomunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2011-10-14

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Dołączone pliki:

1) Wniosek do pobraniaKomunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

2011-07-27

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).
Apel o pomoc dla pogorzelców

2010-12-17

Każdy, kto chciałby wspomóc rodziny, które ucierpiały w wyniku sobotniego pożaru w Pogorzeli może to uczynić. Można wpłacać pieniądze na specjalne konto Urzędu Miejskiego w Pogorzeli (nr konta na stronie www.pogorzela.pl) w tytule przelewu wpisując: „wpłata na rzecz pogorzelców”. Poza tym w najbliższą niedzielę po mszach świętych radni parafialni zbierać będą datki do puszek. Msze odbywają się o godz. 7.30, 9.00, 10.45 i 18.00. Do akcji włączyło się również Przedszkole w Pogorzeli „Raj Psotników”, gdzie przynieść można artykuły spożywcze i środki czystości dla poszkodowanych .
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

2010-12-16

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

   Powrót do bieżących publikacji (1-2 z 41)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki       dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, tel./faks: (65)573-49-53

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji