Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli 2019-11-16
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      RODO
      Kontakt
Listopad 2019
  Aktualności

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych (500+)

2019-07-23

24.07.2019 r. i 26.07.2019 r., 21.08.2019 r., 18.09.2019 r., 25.10.2019 r., 20.11.2019 r. i 18.12.2019 r.

Kasa UM Pogorzela,pok.nr.1 godz.10.00-14.00 lub na rachunek bankowy
Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia!

2019-06-07

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. , a w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia) – od 1 lipca 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia , musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące (tj. bez spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Ponadto od 1 lipca 2019 r.
• prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko;
• świadczenie z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku wychowawczego przysługiwać będzie dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
• obowiązywać będzie 3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko (zastosowanie po raz pierwszy przy ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019 r.);
• wprowadzone zostanie rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Dołączone pliki:

1) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (3-41 z 41)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki       dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli. Rynek 1, 63-860 Pogorzela, tel./faks: (65)573-49-53

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji